Chứng nhận

ISO 22000:2018 - HACCP

Chứng nhận ISO 22000 tích hợp các nguyên tắc của hệ thống HACCP do Ủy Ban Dinh Dưỡng Codex xây dựng. Chứng nhận này do NQA cấp được công nhận bởi UKAS - Cơ quan kiểm định vương quốc Anh

 

 

 

HALAL

Chứng nhận HALAL  bao gồm HALAL JAKIM MALAYSIA (cấp ngày 28/12/2018) VÀ HALAL GCC (cấp ngày 05/04/2019) do Văn Phòng Chứng nhận Halal (HCA Việt Nam) được công nhận quốc tế.

 

 

Chứng nhận xuất khẩu đi thị trường Hoa Kỳ FDA

 

Hotline: 028 3796 2888 - Ext: 3