Danh Hiệu

  • Giải thưởng sản phẩm Bình Đông năm 2010
  • Cúp lưu niệm Bình Đông năm 2010
  • Nhận giải thưởng hàng thủy sản Hải Yến liên tiếp từ năm 2010 - 2015

Hotline: 028 3796 2888 - Ext: 3