Chính sách thanh toán

23/04/2019

Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại công ty  hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng.

Hotline: 028 3796 2888 - Ext: 3