Brand

1. Arno - Dòng Sản Phẩm Đông Lạnh Chế Biến

 

 

2. Gu Yue Zhai - Dòng Sản Phẩm Nhiệt Độ Thường 

 

 

3. La feve - Dòng Sản Phẩm Nướng

 

 

4. Arno Kitchen - Dòng Sản Phẩm Món Chính

 

 

5. Ngư Nhật - Dòng Cá Chình Chế Biến Đông Lạnh

 

 

6. Bình Vinh - Dòng Thực Phẩm Đông Lạnh

 

 

Hotline: 028 3796 2888 - Ext: 3