Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh (Hà Nội, TPHCM)

Nhân viên kinh doanh (Hà Nội, TPHCM)

Chào hàng, tìm kiếm & chăm sóc khách hàng (Thực phẩm đông lạnh), chăm sóc khách hàng kênh đại lý, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, khai thác  mạng lưới kênh phân phối và chuỗi nhà hàng...

Xem Thêm