Tuyển dụng

Nhân Viên QC

Nhân Viên QC

Quản lí chất lượng sp trên từng công đoạn sản xuất, phân loại và phát hiện các bán thành phẩm, thành phẩm bị lỗi, đánh giá phân loại chất lượng sản phẩm bị trả về: chất lượng, số lượng, nguyên nhân, đưa ra cách khắc phục sự cố cho lần sau...

Xem Thêm
Chủ Quản Dự Bị Kinh Doanh (Phó phòng, Trưởng Phòng) Làm Việc Tại Tp HCM, Củ Chi

Chủ Quản Dự Bị Kinh Doanh (Phó phòng, Trưởng Phòng) Làm Việc Tại Tp HCM, Củ Chi

Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng, Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của công ty, Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị, Thực hiện chính sách kinh doanh của công ty, Triền khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng, Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng, Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng...

Xem Thêm
Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

Khai thác nghiên cứu ra các sản phẩm mới, các mặt hàng mới liên quan tới thực phẩm: bánh ngọt, bánh khai vị, bánh tráng miệng, bánh trung thu, nghiên cứu, đề xuất sản phẩm mới sản xuất tại nhà máy, xử lý thông tin liên quan đến mặt hàng mới, lên kế hoạch thu thập và phân tích thông tin sản phẩm...

Xem Thêm
Quản Lý Sản Xuất

Quản Lý Sản Xuất

Lập và triển khai kế hoạch sản xuất, kiểm soát hoạt động sản xuất, quản lý công nhân,cơ sở vật chất của nhà máy, các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn...

Xem Thêm
Nhân Viên Kế Toán (Biết tiếng Hoa)

Nhân Viên Kế Toán (Biết tiếng Hoa)

Phụ trách các công việc của phòng kế toán: thu chi, thuế, giá thành, báo cáo, hỗ trợ công việc kế toán liên quan cho cấp trên đồng thời tham gia đào tạo để trở thành chủ quản phòng kế toán (tùy năng lực)...

Xem Thêm
Nhân Viên Tinh Doanh Thị Trường (Tỉnh, TPHCM)

Nhân Viên Tinh Doanh Thị Trường (Tỉnh, TPHCM)

Chào hàng, tìm kiếm & chăm sóc khách hàng (Thực phẩm đông lạnh), chăm sóc khách hàng kênh đại lý, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, khai thác  mạng lưới kênh phân phối và chuỗi nhà hàng...

Xem Thêm