CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM
SAFETY & RELIABILITY

         1. Chứng Nhận FDA
         2. Chứng Nhận FSSC 22000
         3. Chứng Nhận HACCP
         4. Chứng Nhận Halal Indonesia nhóm ngũ cốc
         5. Chứng Nhận Halal Indonesia nhóm thuỷ hải sản
         6. Chứng Nhận GCC
         7. Chứng Nhận Halal Jakim
         8. Chứng Nhận ISO 22000

 

 

CHỨNG NHẬN FDA

 

CHỨNG NHẬN FSSC 22000

 

CHỨNG NHẬN HACCP

 

 

CHỨNG NHẬN HALAL INDONESIA NHÓM NGŨ CỐC

 

CHỨNG NHẬN HALAL INDONESIA NHÓM THUỶ HẢI SẢN

 

 

CHỨNG NHẬN GCC

 

CHỨNG NHẬN HALAL JAKIM

 

CHỨNG NHẬN ISO 22000